Vierailukohde


Tämä vierailu on kohdennettu KyEtä-projektin innovaatioryhmän toimintaan. Innovaatioryhmä hakee ja kehittää tutkivan kokeilun kautta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön vuorovaikutteisia, opiskelijalähtöisiä ja ongelmaperustaisia toteutustapoja. Innovaatioryhmä on samalla pedagoginen kurssi. Ryhmän jäsenillä voi olla kolme (keskenään sulautuvaa) roolia:
  • opiskelija (Haminan lukiosta tai Kotkan aikuislukiosta)
  • opettaja (KyEtä-projektin alueelta)
  • kummi (kutsun vastaanottanut, oman kummiroolinsa valinnut)

Innovaatioryhmän lisäksi KyEtän toimintaa ovat etäopetustoiminnan koordinointi omalla alueella, tiedottaminen tvt-opetuskäyttöön liittyvistä asioista, Opit-oppimisympäristön haltuunoton edistäminen, tietoturva opettajan ja oppijan arjessa, mediakasvatus, verkko-opetus yrittäjyyskasvatuksen, opinto-ohjauksen (ks. esim.) ja erityispedagogiikan välineenä (ks. esim.), verkko-opetuksen laatu ja ainepedagoginen yhteistyö (suljetussa Opit-ympäristössä, ks. myös ainekohtaisia vinkkejä). Erityisesti verkko-opetuksen laatu linkittyy monin säikein tähän vierailuun. Mutta pieniä tai laveampiakin näkymiä myös muihin kehittämisalueisiin avautuu tämän vierailutilan kautta.

Vertaiskävijät saavat oikeuden liittyä innovaatioryhmän opiskelijatasolle kummeina. Opiskelijatason nimi on pedagoginen kurssi. Opiskelijat ovat osa innovaatioryhmää, mutta he myös suorittavat pedagogisen kurssin, joka avaa kasvatustieteen ja pedagogiikan perusteita (ks. kurssin wiki). Kurssi ja innovaatioryhmä suunnittelevat ja toteuttavat kaksi etäkurssia: mediapsykologia ja ruotsin kirjoittaminen. Samalla etsitään, kokeillaan ja sovelletaan uusia, mielekkäitä ja vuorovaikutteisia verkko-opettamisen menetelmiä. Alueen tilanteesta johtuen läpikäyvänä teemana on kustannustehokkuus sekä ajan, sovellusten että välineitten suhteen.

Kuva vierailukohteesta:
external image 201956273_7a371e382f_o.jpg