Tervetuloa tutustumaan pedagogiselle kurssille!


Pedagoginen kurssi on KyEtä-projektin innovaatioryhmän tutkimusmatka uusien verkko-opetuksen menetelmien ja yhteisöllisen oppimisen maisemiin. Kurssin kantavana ongelmana on: Mitä on hyvä oppiminen ja opetus? Kurssilla on 7 opiskelijaa Haminan lukiosta, 4 sivusta seurailevaa opettajaa ja 9 asiantuntijakummia. Eri roolissa olevat oppijat muodostavat yhdessä oppimisyhteisön. Kurssin ohjaaja ei yksin vie kurssia eteenpäin. Suuntaa otetaan opiskelijoiden mukaan ja kummien antamien virikkeiden pohjalta.

1. Katsele alla olevaa kurssin kuvaa. Mitä ajattelet kurssin ytimestä? Kirjoita 1. pohdintasivulle ajatuksiasi
2. Tutki kurssikuvan reunoilta työvälineitä. Mitä niistä tunnistat? Oletko käyttänyt? Miten arvelet työvälineiden soveltuvan opiskeluun? Kirjoita 2. pohdintasivulle ajatuksiasi
3. Tutustu kurssin työtiloihin. Työtilojen linkkisivulle

external image 201956273_7a371e382f_o.jpg