Virtuaalisen vierailun toteutus


Kohtaamme yhteisellä pöydällä, mutta se pöytä ei ole puuta tai muovia. Se on digitaalinen ja lyhyesti wiki. Jokainen saa äänensä kuuluviin millä tahansa pöydänkulmalla klikkaamalla Edit This Page -linkkiä, kirjoittamalla ja tallettamalla. Mikään kirjoitettu ei ole peruuttamatonta. Korjaaminen onnistuu samaa reittiä. Ja vanhan sivun saa takaisin, jos vahingossa tuli tuhottua toisten ääntä.

external image 204172697_fc2539e8e4_m.jpg

Vierailulla on kutsujan aitaama kohde: innovaatioryhmä ja pedagoginen kurssi. Vierailu kohdistuu hanketyölle ominaiseen toimintamuotoon eli prosessiin. Kutsu lähtee liikkeelle syntyvaiheessa ja vierailu seuraa prosessin etenemistä viiden kuukauden ajan. Toisaalta vierailun aikaulottuvuus hajautuu niin, että se ei ahmi enempää kuin yhden Seinäjoki-Helsinki -junamatkan verran vierailija-arvioijan aika-avaruutta.

Tämän vierailun innoitin on luova kustannustehokkuus. Kohteen arkea on kustannuksissa ja ajassa säästäminen. Vaikka aina ei havaita, työaikakin on kallista, varsinkin silloin, kun sitä kuluu matkustamiseen paikasta A paikkaan B (ja samalla tuhotaan fossiilisia polttoaineita murheellinen määrä). Säästäminen ei sitä vastoin kohdistu luovuuteen tai vuorovaikutukseen. Merkittävää on myös se, että etäopetushankkeissa on niiden sisällöllisen luonteen vuoksi kehitettävä virtuaalisia arviointimenetelmiä.

Virtuaalinen ei sulje pois fyysistä. Se jatkaa ja täydentää. Kohtaamattomuutta ja kuuroutta voi olla molemmissa, samoin kohtaamista ja kuulemista. Kohtaaminen ja kuuleminen ovat meissä ja tavassamme olla läsnä. Rohkeasti mukaan! Vain siten saat jotain myös itsellesi.

Esitä toiveitasi ja ideoitasi tämän virtuaalisen vierailun kehittämiseksi! (Sähköpostia anne.rongas AT kotka.fi.)

Wikistä lisää ohjeita myös sivun ylä- ja alalaidasta Help-painikkeen takaa.