2. Taustateoriaan peilaaminen


Tiivis ja hyvä kuvaus toimintajärjestelmä -käsitteeseen (toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen lähtökohta)

Vaihe 2 toimintajärjestelmään kurkistaminen: Huomion kohteina etäkurssin toteuttamisen välineet, tekijät, säännöt, yhteisö, työnjako, toiminnan kohde ja tulokset. Tarkastellaan erityisesti uusien välineiden haltuunottoa ja toimintakulttuurin muutokseen liittyvien ristiriitojen käsittelemistä. Toteutus kevään 2007 aikana.